The Cantigas de Santa Maria: Cross-index

Cross-index of Cantigas in To codex.

Canonical (E Codex) number Ribera Transcription number To Codex number
B 1 Prologo, fol 9v
1 2 Cantiga I, fol 10r
2 3 Cantiga II, fol 11r y v
3 4 Cantiga III, fol 12r y v
4 5 Cantiga IV, fol 12v y 13r
5 20 Cantiga XIX, fol 29r y v
6 6 Cantiga V, fol 14r y v
7 7 Cantiga VI, fol 16r y v
8 9 Cantiga VIII, fol 18r
9 10 Cantiga IX, fol 19r y v
10 11 Cantiga X, fol 20v
11 12 Cantiga XI, fol 21r
12 14 Cantiga XIII, fol 23v y 24r
13 15 Cantiga XIV, fol 24r y v
14 16 Cantiga XV, fol 25r y v
15 34 Cantiga XXXIII, fol 43v y 44r
16 13 Cantiga XII, fol 22r
17 8 Cantiga VII, fol 17r
18 17 Cantiga XVI, fol 26v
19 19 Cantiga XVIII, fol 28r y v
20 21 Cantiga XX, fol 30r y v
21 27 Cantiga XXVI, fol 35v y 36r
22 23 Cantiga XXII, fol 31v y 32r
23 24 Cantiga XXIII, fol 32v
24 18 Cantiga XVII, fol 27v
25 39 Cantiga XXXVIII, fol 50r y v
26 25 Cantiga XXIV, fol 33v
27 26 Cantiga XXV, fol 34v y 35r
28 28 Cantiga XXVII, fol 36v y 37r
29 30 Cantiga XXIX, fol 39r y v
30 41 Cantiga XL, fol 53v
31 33 Cantiga XXXII, fol 42r y v
32 35 Cantiga XXXIV, fol 45v y 46r
33 36 Cantiga XXXV, fol 46v y 47r
34 37 Cantiga XXXVI, fol 48r
35 93 Cantiga XCII, fol 117r y v
36 38 Cantiga XXXVII, fol 49r y v
37 40 Cantiga XXXIX, fol 52v
38 42 Cantiga XLI, fol 54r y v
39 44 Cantiga XLIII, fol 58r
40 31 Cantiga XXX, fol 40r
41 45 Cantiga XLIV, fol 58v y 59r
42 58 Cantiga LVII, fol 76r y v
43 57 Cantiga LVI, fol 74v y 75r
43 129 Also Fol 65r y v, E codex
44 59 Cantiga LVIII, fol 78r
45 84 Cantiga LXXXIII, fol 105v
46 60 Cantiga LIX, fol 78v y 79r
47 62 Cantiga LXI, fol 80v y 81r
48 63 Cantiga LXII, fol 81v y 82r
49 64 Cantiga LXIII, fol 82v y 83r
50 61 Cantiga LX, fol 79v y 80r
51 65 Cantiga LXIV, fol 83v y 84r
52 67 Cantiga LXVI, fol 87r y v
53 68 Cantiga LXVII, fol 88r
54 70 Cantiga LXIX, fol 90r y v
55 87 Cantiga LXXXVI, fol 109r y v
56 72 Cantiga LXXI, fol 91v y 92r
57 73 Cantiga LXXII, fol 92v y 93r
58 74 Cantiga LXXIII, fol 94r
59 76 Cantiga LXXV, fol 96r
60 71 Cantiga LXX, fol 91r y v
61 48 Cantiga XLVII, fol 60v y 61r
62 50 Cantiga XLIX, fol 60v
63 52 Cantiga LI, fol 64r y v
64 53 Cantiga LII, fol 65v
65 89 Cantiga LXXXVIII, fol 111v
66 79 Cantiga LXXVIII, fol 101r
67 66 Cantiga LXV, fol 85r y v
68 69 Cantiga LXVIII, fol 89v
69 55 Cantiga LIV, fol 70r
70 81 Cantiga LXXX, fol 102v
71 92 Cantiga XCI, fol 115v y 116r
72 127 XIII de otras, fol 159r [To Cantiga XIII]
73 90 Cantiga LXXXIX, fol 114v
74 88 Cantiga LXXXVII, fol 110v y 111r
75 100 Cantiga XCIX, fol 129r
78 54 Cantiga LIII, fol 67v y 68r
79 43 Cantiga XLII, fol 56v y 57r
80 91 Cantiga XC, fol 115r y v
81 49 Cantiga XLVIII, fol 62r
82 117 V de otras, fol 151r y v [To Cantiga V]
83 128 XIV de otras, fol 160r [To Cantiga XIV]
84 99 Cantiga XCVIII, fol 127r y v
86 29 Cantiga XXVIII, fol 38v y 39v [sic?]
87 22 Cantiga XXI, fol 31r
88 124 XI de otras, fol 156v [To Cantiga XI]
89 125 XII de otras, fol 157v [To Cantiga XII]
91 83 Cantiga LXXXII, fol 104v y 105r
92 86 Cantiga LXXXV, fol 108v
94 32 Cantiga XXXI, fol 40v y 41r
97 120 VIII de otras, fol 153r y v [To Cantiga VIII]
98 95 Cantiga XCIV, fol 121r y v
100 123 X (sic) de loor, fol 156r [To Cantiga X*]
101 47 Cantiga XLVI, fol 60r
103 94 Cantiga XCIII, fol 120r
104 97 Cantiga XCVI, fol 123r y v
105 82 Cantiga LXXXI, fol 103r
106 46 Cantiga XLV, fol 59r y v
108 115 III de otras, fol 149v [To Cantiga III]
112 114 II de otras, fol 149r [To Cantiga II]
114 132 Fol 120r, E codex
115 56 Cantiga LV, fol 71v
124 133 Fol 127v, E codex
125 98 Cantiga XCVII, fol 124v y 125r
132 78 Cantiga LXXVII, fol 99r
133 134 Fol 135v, E codex
145 135 Fol 143r, E codex
161 136 Fol 155v, E codex
162 118 VI de otras, fol 152r [To Cantiga VI]
189 137 Fol 176r, E codex
211 119 VII de otras, fol 152v y 153r [To Cantiga VII]
231 116 IV de otras, fol 150v [To Cantiga IV]
255 75 Cantiga LXXIV, fol 95r
279 122 X de otras, fol 155r [To Cantiga X]
284 138 Fol 254v, E codex
285 121 IX de otras, fol 154r y v [To Cantiga IX]
317 85 Cantiga LXXXIV, fol 107v
323 139 Fol 288v, E codex
326 140 Fol 291v, E codex
340 130 Fol 304v, E codex
362 96 Cantiga XCV, fol 122r y v
401 102 Peticion, fol 133v y 134r
403 51 Cantiga L, fol 63r y v
404 77 Cantiga LXXVI, fol 97v
405 80 Cantiga LXXIX, fol 101v y 102r
406 113 I de otras, fol 148r [To Cantiga I]
407 126 XII (sic) de otras, fol 158v [To Cantiga XII*]
411 103 I de F. de la Virgen, fol 136r y v [FSM 1]
413 105 III de F. de la Virgen, fol 139v y 140r [FSM 3]
414 131 Fol 5v [sic], E codex
415 104 II de F. de la Virgen, fol 139r [FSM 2]
417 106 IV de F. de la Virgen, fol 140v [FSM 4]
419 107 V de F. de la Virgen, fol 141r y v [FSM 5]
422 101 Cantiga C, fol 132r y v
423 108 I de F. de N. S. J., fol 144v [CJC 1]
424 109 II de F. de N. S. J., fol 145r [CJC 2]
425 110 III de F. de N. S. J., fol 146r [CJC 3]
426 111 IV de F. de N. S. J., fol 146v [CJC 4]
427 112 V de F. de N. S. J., fol 147r [CJC 5]


Return to the facsimiles of the Cantigas de Santa Maria.


Greg Lindahl (lindahl@pbm.com)