oly g2 turn 210 orders

J.B. Jones III (jbjones@ahecpb.uams.edu)
Mon, 26 Feb 2001 11:56:59 -0600

begin tt4 # Seekers of Knowledge

unit tt4 # Seekers of Knowledge

unit 9029 # Red Blade in Ancient battlefield [m395]
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282

unit 7816 # Grey Oak in Ancient battlefield [m395]
breed 54 54
breed 54 54
breed 54 54
breed 54 54
breed 54 54
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282

unit 4241 # Storm Wind in Ancient battlefield [m395]
breed 286 286
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282

unit 4974 # Stone Fist in Ancient battlefield [m395]
# > breed 282 282 (executing for five more days)
breed 54 54
breed 54 54
breed 280 280
breed 280 280
breed 280 280
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282

unit 3333 # Iron Heart in Stavanger [b77]
# > breed 282 282 (executing for two more days)
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282

unit 8068 # Shadowbane in Stavanger [b77]
# > study 680 (executing for one more day)
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282


unit 84472 # Skeleton in Stavanger [b77]

unit 4118 # Storm Rider in Stavanger [b77]
breed 286 286
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282

unit 7722
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282
breed 282 282

unit 9355
fly e
fly n
fly n
fly n
fly n
fly n
fly n

unit 9045
fly w
fly n
fly n
fly n
fly n
fly n
fly n

end

Main Index  |  Olympia  |  Arena  |  PBM FAQ  |  Links