minstrel: Lullabyes

Blue barddance at crosswinds.net
Thu Sep 28 07:41:08 PDT 2000


At 09:15 28/09/00 -0400, Boadicea and Gryphon Bonafede 
<triskele at sprynet.com> wrote:

The song is welsh,  entitled Suo Gan (welsh lyrics included below). I'm 
unaware of its period, however it is one of my favourites.

Huna blentyn yn fy mynwes
Clyd a chynnes ydyw hon
Breichiau mam sy'n dyn am danat,
Cariad mam sy dan fy mron
Ni cha dim amharu'th gyntun
Ni wna undyn â thi gam
Huna'n dawel, anwyl blentyn
Huna'n fwyn ar fron dy fam.
Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu
Arnat ti yn gwenu'n llon
Tithau'n gwenu'n ol dan huno
Huno'n dawel ar fy mron?
Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddor
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y mor
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw
Gwena'n dawel yn fy mynwes
Ar yr engyl gwynion draw.

Blue


>We just recently delivered a health happy baby boy on Aug. 17th.
>I have been looking for some lullabies as well. Maybe someone can tell me how
>period this one is . . .
>
>Sleep, my baby, on my bosom,
>Warm and cozy, it will prove,
>Round thee mother's arms are folding,

--
Life, love, music & laughter.
spiralblue at crosswinds.net / barddance at crosswinds.net
Harps: www.crosswinds.net/~barddance
Pagan: www.spiralblue.co.uk


-------------------------------------------------------------------------
To unsubscribe from this list, send email to majordomo at pbm.com containing
the words "unsubscribe minstrel". If you are subscribed to the digest version,
say "unsubscribe minstrel-digest". To contact a human about problems, send
mail to owner-minstrel at pbm.com



More information about the minstrel mailing list